Powered by Kleeja

اطلاعات و راهنمای آپلود

اطلاعات و راهنمای آپلود

آيا مي دانيد تصاویر و فایل های شما در جهان آپلود هرگز حذف نمی شوند ... ...
تبلیغات شما در اینجا
قوانین
قوانین :
جهان آپلود حق دارد هرگونه فايلي را که به گونه اي براي سرورها خطر آفرين بوده و امنیت سرورها را به خطر میاندازد را حذف و يا جايگزين نمايد

فايلهايي که در زير ليست شده اند، حق آپلود را ندارند:
  • فايلهاي مربوط به مسائل جنسي
  • فايلهايي که حقوق مولف را نقض ميکند(فاقد کپي رايت)
  • فايلهايي که مربوط به خصومتهاي شخصي و يا قومي ميباشد
  • فايلهايي غير مجازي که به هر نحو قوانين دولت جمهوري اسلامي را نقض ميکند


درصورت آپلود فايلهايي که شامل موارد بالا باشد، قوانين زير بر آن اعمال خواهد شد
  • سریعا دسترسي کاربر به جهان آپلود و ساير سرويسهايش قطع خواهد شد
  • حذف تمامي فايلهايي که کاربر در جهان آپلود آپلود نموده است
  • پيگرد قانوني

تمام موارد بالا به صلاحديد جهان آپلود بدون هيچ گونه اخطار قبلي اعمال خواهد شد
توجه :

جهان آپلود اطلاعات هیچ یک از کاربران اعم از آی پی و مکان جغرافیایی و غیره را ذخیره نمی کند.

تصاویر و فایل های شما برای همیشه بر روی سرور های جهان آپلود میزبانی خواهند شد و هرگز حذف نخواهند گردید و تنها با دستور قضایی حذف خواهد شد .

جهان آپلود به هیچ عنوان مشخصات کاربران را ذخیره نمیکند

جهان آپلود توسط سرورهای قدرتمند نت آذر میزبانی و پشتيبانی ميشود

queue